czwartek, 12 września 2013

Historia świata - historia handlu

Eco Vital opinieDziś postanowiłem zajrzeć do kilku rozdziałów historii i opowiedzieć wszystkim o tym, jak to się właściwie zaczęło z tą sprzedażą bezpośrednią. Czy to wynalazek naszych czasów? Okazuje się, że nie. Najbardziej zaskakujące jest to, że towarzyszy nam ona od czasów pierwszych źródeł pisanych.

Handel bezpośredni towarzyszył człowiekowi w okresie pierwszych cywilizacji. W Syrii, Egipcie i innych wczesnych państwach Bliskiego Wschodu nie było praktycznie innych możliwości dotarcia do klienta. Poza sprzedażą na wszelkiego rodzaju targowiskach czy agorach handel bezpośredni stanowił jedyną skuteczną metodę zarobkowania. Każdemu szanującemu się handlarzowi zależało na zagarnięciu jak największej części dostępnego rynku. W średniowieczu charakterystycznym elementem funkcjonowania rynku był handel towarami od miasta do miasta. Istniały potężne szlaki handlowe, którymi poruszali się sprzedawcy i dzięki którym ich towary stawały się popularne w wielu częściach świata. Tak samo swoje usługi rozpowszechniali malarze, rzeźbiarze i inni artyści.

Eco Vital PoznańPóźniej nastąpił burzliwy okres kolonizacji, kiedy podróżowanie stało się nie tylko modne, ale również konieczne do przetrwania cywilizacji. Otworzyły się nowe możliwości dla wszelkiej maści kupców i rzemieślników. Nowe rynki zbytu przyciągały wszystkich zainteresowanych jeszcze większymi zyskami. W XIX wieku celem nowych kanałów dystrybucji stała się Ameryka Północna. Gwałtowny napływ ludności spowodowany był nadzieją na sprzyjające warunki rozwoju na nieznanym dotąd lądzie. Emigrującym handlarzom udało się stworzyć na kontynencie nowy zwyczaj. Raczkująca w tamtych stronach sprzedaż bezpośrednia przybrała formę spotkań towarzyskich w domach klientów. Podczas tych spotkań miała miejsce prezentacja oferowanych produktów. Przy okazji powstała pierwsza definicja sprzedaży bezpośredniej. Mianem tym określano marketing towarów i usług skierowanych bezpośrednio do konsumentów, prowadzony z dala od siedziby sprzedawcy.

Eco Vital opinie
Ameryka szybko stała się kolebką sprzedaży bezpośredniej. Z czasem wyodrębniła się gałąź marketingu sieciowego. Sprzedawcy zajmowali się nie tylko tym, co potrafili najlepiej, czyli sprzedażą, ale także zaangażowali się w budowę sieci dystrybucyjnych. W 1885 roku powstała firma California Perfume Co, pierwowzór dzisiejszego Avon Products Inc. Ponad 70. lat później nastały czasy Amway'a. Chyba większość z nas, jeśli nie każdy, słyszała o tej firmie w swoim życiu choć raz. Z jej popularnością związany był szybki rozwój podobnych przedsiębiorstw i sieci w Polsce na początku lat 90. XX wieku. Rozpoczęcie takiego przedsięwzięcia wiąże się zwykle z dużo mniejszymi kosztami niż otwarcie sklepu, dlatego też wiele osób podjęło się tego wyzwania. Proces ten trwa do dziś. Dzięki rozwojowi internetu i nowoczesnych technologii dotrzeć do klienta jest jeszcze łatwiej, a branża przechodzi swój renesans. 

Mam nadzieję, że udało mi się nieco przybliżyć Wam proces rozwoju branży sprzedaży bezpośredniej. Nie jest to wynalazek współczesności, tym bardziej więc nie powinniśmy go traktować w kategoriach dziwacznych form sprzedaży. Tym bardziej, że powstają nowe techniki i metody zwiększające skuteczność docierania do klienta. :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz